• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Disiplin Cezaları hakkında camiamıza duyuru

Bilardo Camiamıza ;


Bilardo Sporu özünde bulunan etik değerleri, asırlar öncesinden günümüze ve nesilden nesile, yalnızca sahaya değil, hayatın her alanına aktararak bu günlere gelmiş bir spordur.

Bunun yanında bilardo sadece bir spor olmakla kalmayıp, arkadaşlık ve dostluk bağlarını güçlendiren çok önemli bir sosyalleşme aracıdır.

Türkiye Bilardo Federasyonu bu etik değerler mirasını, toplumun tüm kesimlerine tanıtmayı, ülkemizin geleceğine imzasını atacak nesiller yetiştirmenin yollarından biri ve en önemli misyonu olarak görmektedir.

Bu bilinçle kamuoyunun sporumuz ve federasyonumuzun uygulamaları konusunda doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinin Türkiye Bilardo Federasyonu’nun en önemli sorumluluklarından biri olduğunu düşünüyoruz.

Bilardo Sporu’nun her alanda ciddi bir yenilenme içerisinde olduğu bu günlerde, özellikle sosyal medya üzerinden,  yanlış bilgilendirmeler, gerçeğe aykırı yaklaşım ve iddialarla federasyonumuza yönelik ima ve ithamlarda bulunulduğunu üzüntüyle izlemekteyiz. 

Bu gerçek dışı bilgilendirme, iddia ve imalar federasyonumuzun ve bilardo sporunun imajına zarar vermekle birlikte, sporun gerçek amacı olan arkadaşlık ve dostluk değerlerini  zedelemekte olduğu aşikardır.

Türkiye Bilardo Federasyonu Yönetimi olarak  bu güne kadar, bahsi geçen konularla ilgili bazı ihlâlleri gözlemlememize rağmen, son dönemdeki samimi atmosfere gölge düşürülmesine engel olmak maksadıyla, özellikle Disiplin Kurulu’na sevk konusunda, olumlu inisiyatif kullandık.

Tüm iyi niyetimize rağmen, bu türden gerçek dışı ima, itham,  yorum ve ifadelerin, özellikle sosyal medya üzerinde sorumsuzca sürdürüldüğünü görmezden gelmemiz asla mümkün değildir.

Herşeyden öte;  yapılan maksatlı  yorum, iddia ve gerçek dışı spekülasyonların, çoğumuzun masa başında birbirimize rakip olmasına rağmen saygı ve sevgi çerçevesinde beraber yaşadığımız, bu anlamda da kendimizi ve sporumuzu özel hissettiğimiz bu istisnai güzelliğin bozulmasına, sporcuların arkadaşlık  ve dostluk bağlarını zedelemesine zemin hazırlanmasına asla izin verilmeyecektir.
 
Yukarıda açıklanan nedenlerle,

** 02 Aralık 2006 tarih ve 26364 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsü gereğince,

**  Türkiye Bilardo Federasyonu Disiplin Talimatı’nın 10,12 ve 31. Maddeleri  gereği yapılarak,
- Onur kırıcı ve spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunan,
- Türkiye Bilardo Federasyonu veya bu teşkilatın mensubuna hakem veya sporculara huzurunda veya gıyabında, yazılı, sözlü, fiilen veya madde-i mahsusa tayini suretiyle yaptığı görevden dolayı veya görevi sırasında hakaret eden veya asılsız iddialarda bulunan (TBF Disiplin Yön. Madde-12) kimseler hakkında, Disiplin Kurulu’na sevk edilmek suretiyle soruşturma başlatılacağı,

    Anılan Talimatın 12. maddesinde tanımlanan disiplin suçunun medya ya da internet aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde Kurulumuz tarafından verilecek cezaların bir katına kadar arttırılması (TBF Disiplin Yön. Madde-31) hususuna özellikle hassasiyet gösterileceği,

Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 
Türkiye Bilardo Federasyonu

  
748 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın