• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU
20 HAZİRAN-01 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE BİLARDO I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU AÇILACAKTIR.


 

20 HAZİRAN-01 TEMMUZ2016 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE YAPILACAK OLAN BİLARDO I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA

ARANILAN ŞARTLAR

 

a)       En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b)       Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)       Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d)       En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)       7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

 

 

YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN
İSTENEN BELGELER

a)       2 adet vesikalık fotoğraf - (orijinal fotoğraf)

b)       Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti-(Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya noterce tasdik edilecektir).(Üniversite mezunları için e-devletten alınan mezuniyet belgesi geçerlidir.)

c)       Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu veyaEk -5 sağlık raporu alınamadığı durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde” antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir).-(aslı)

d)       Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-[email protected] web sitesindeki örnek yazı (aslı)

e)       Nüfus cüzdanı fotokopisi

f)        Kursa katılacak adaylar ;

*Spor Genel Müdürlüğü Halk Bankası Ankara/Yenişehir ŞubesiTR85 0001 2009 2120 0006 0000 71 hesabına 100,00.-TL. Yatıracaklardır.

* Bilardo Federasyonu Başkanlığı İş Bankası Ankara Şubesi TR26 0006 4000 0014 2006 2282 78 hesabına ise 250,00.-TL. yatıracaklardır.

g)       Dekontlara kursiyerin adı ve soyadı ile birlikte “Spor Genel Müdürlüğü hesabına BİLARDO kursu ücret " ile "Bilardo Federasyonu Antrenör Kurs ücreti" olarak yazılacaktır. Dekontun aslı kurs yöneticisine teslim edilecek olup İnternet ve ATM makbuzu kabul edilmeyecektir.

Kurs Kayıt Saati ve Yeri:Kayıtlar Spor Genel Müdürlüğü Ulus Ek Hizmet Binasındayapılacaktır.20 Mayıs2016 tarihinde 08.00-10.30 saatleri arasında yapılacaktır.

 

Not 1:Kursa Bilardo Federasyonu Başkanlığınca ismi belirlenen ve katılma şartlarını taşıyan adaylar katılabilecektir. 

 

Not 2:Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında [email protected] e-mail adresinden elektronik posta yoluyla bilgi alınabilir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önce antrenörlük yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak [email protected]e-mail adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. 

 

 

Uygulama derslerinin yapılacağı adres:

Champs Bilardo Salonu

Ziya Gökalp cad.27/1 Kızılay/ANKARAKURS PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

20 Haziran 2016 Pazartesi

08.30-10.30

Kayıt ve Açılış

 

10.30-14.30

Öğle Arası

 

14.30-18.30

Sporcu Sağlığı

Doç.Dr.Fatma Neşe ŞAHİN

21 Haziran 2016

Salı

08.30-10.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon 

Dr.İsmail GEDİKLİ

11.00-13.00

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Doç.Dr.Hakan SUNAY

13.00-14.00

Öğle Arası

 

14.00-18.00

Sporda Öğretim Yöntemleri

Doç.Dr.Hakan SUNAY

22 Haziran 2016 Çarşamba

09.30-13.30

Spor Psikolojisi

Yrd.Doç.Dr.Atahan ALTINTAŞ

13.30-14.30

Öğle Arası

 

14.30-18.30

Beceri Öğrenimi

Yrd.Doç.Dr.Atahan ALTINTAŞ

23 Haziran 2016 Perşembe

09.30-13.30

Spor Anatomisi

Dr.Dicle ARAS

13.30-14.30

Öğle Arası

 

14.30-18.30

Spor ve Beslenme

Doç.Dr.Fırat AKÇA

24 Haziran 2016 Cuma

09.30-13.30

Psikomotor Gelişimi

Yrd.Doç.Dr.Sürhat MÜNİROĞLU

13.30-14.30

Öğle Arası

 

14.30-16.30

Psikomotor Gelişimi

17.00-19.00

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Yrd.Doç.Dr.Sürhat MÜNİROĞLU

25 Haziran 2016 Cumartesi

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç.Dr.Cengiz AKALAN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

26 Haziran 2016             Pazar

09.30-13.30

Spor Fizyolojisi

Öğr.Gör.Mustafa Şakir AKGÜL

13.30-14.30

Öğle Arası

 

14.30-16.30

Oyun Kuralları

Yüksel DEMİRCİ

27 Haziran 2016 Pazartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi      

Avni KÖKSAL

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi      

28 Haziran 2016

Salı

09.30-13.30

Spor Dalı Teknik Taktik     

Avni KÖKSAL-Yağmur ARSLAN

13.30-14.30

Öğle Arası

 

14.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik    

29 Haziran 2016 Çarşamba

09.30-13.30

Spor Dalı Teknik Taktik     

13.30-14.30

Öğle Arası

 

14.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik  

30 Haziran 2016 Perşembe

09.30-13.30

Spor Dalı Teknik Taktik     

13.30-14.30

Öğle Arası

 

14.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik  

01 Temmuz 2016 Cuma

09.30-13.30

Spor Dalı Teknik Taktik     

13.30-14.30

Öğle Arası

 

14.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik  

  
1483 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın